• 1.png
  • 3.png
  • 2.png

Cyfrowy Aparat Słuchowy:


Zasada działania:

Cyfrowe przetwarzanie dźwięku polega na zamianie fali dźwiękowej docierającej do mikrofonu na postać cyfrową - czyli w ciąg cyfr uwzględniających głośność i barwę dźwięku w danym momencie. Taki sposób obróbki dźwięku jest bardzo dokładny i co najważniejsze - nie powoduje żadnej straty jakości sygnału.

Z czego jest zbudowany cyfrowy aparat słuchowy:

Cyfrowy aparat słuchowy składa się z mikrofonu, tzw. przetwornika analogowo-cyfrowego (A/C), procesora sygnałowego (DSP) oraz przetwornika cyfrowo-analogowego (C/A) i słuchawki. Dźwięk, który jest odbierany przez mikron jest zamieniony na postać analogową, a następnie przetwornik analogowo-cyfrowy przetwarza go na sygnał cyfrowy. W kolejnym kroku procesor sygnałowy dokonuje obróbki operując już tylko na liczbach (czyli cyfrowej postaci dźwięku). Tutaj zostaje on wzmocniony i zmodyfikowany zgodnie z programem – czyli algorytmem przetwarzania sygnału (na przykład zostają bardziej wzmocnione częstotliwości odpowiadającej mowie ludzkiej). Na koniec przetwornik cyfrowo-analogowy zamienia sygnał cyfrowy z powrotem na analogowy, a następnie sygnał elektryczny trafia do słuchawki gdzie zamienia się na falę dźwiękową.